Slægtshistorie

Min familie...

Nu er det længe siden,

men end det gemmes i mit sind -

hvordan i barndomstiden

den kære rug kom ind.

Hvordan dens kernetunge top

ved moders svage kræfter

blev lagt i lugen op.

Jeppe Aakjær 1906